La CCMA participa en el projecte ImAc – CCMA

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) participa en el projecte Immersive Accessibility (ImAc), finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.

Read more on their website. Click here to redirect.

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *